Neidio i'r prif gynnwys

Croeso i Hwb Hyfforddiant Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cymru

Mae’r llwyfan hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n chwilio am gyfleoedd hyfforddi a datblygu a fydd yn gallu eu helpu nhw, eu cymunedau neu eu gweithluoedd i gynyddu eu hymwybyddiaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau mewn cysylltiad â rheoli ac atal hunanladdiad a hunan-niwed.

Dyma adnodd i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r canlynol:

  • cyfleoedd dysgu sydd ar gael am ddim ar-lein
  • rhaglenni hyfforddi a datblygu i chi, eich timau a’ch cyd-weithwyr
  • yn darparu gwybodaeth allweddol i’ch helpu chi i ddod yn fwy cyfarwydd â’r materion sy’n gysylltiedig â rheoli ac atal hunanladdiad a hunan-niwed

Hunanladdiad a Hunan-niwed Cynhadledd Genedlaethol

2 Mawrth 2023 Neuadd y Ddinas, Caerdydd 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Os ydych chi’n teimlo wedi eich llethu a bod angen i chi siarad â rhywun, mae nifer o asiantaethau gallwch chi gysylltu â


Llywodraeth Cymru

Mae’r adnodd hwn wedi cael ei ddatblygu i gefnogi darpariaeth strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed Llywodraeth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf ar 19/01/2024