Dolenni i Hyfforddiant am Ddim

Zero Suicide Alliance

Hyfforddiant ar-lein am ddim gan y Zero Suicide Alliance:

Defnyddiwch y ddolen uchod i gael gafael ar yr unedau isod:

  • Fideo hyfforddiant rhagarweiniol 5-10 munud
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad 20 munud
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad 20 munud (Cymraeg)
  • Ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn i fyfyrwyr prifysgol 20 munud
  • Ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn i gyn-filwyr 30 munud
  • Hyfforddiant ynysigrwydd cymdeithasol 5-10 munud
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn
    gyrrwr tacsi
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn carchar

Public Health Scotland/NHS Education for Scotland/Scottish Government


Health Education England a Public Health England

E-Learning for Healthcare Training Video (bydd angen i chi gofrestru ar y porth E-LfH)

‘We need to talk about suicide: helping everyone to feel more confident to talk about suicide’

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys 4 sefyllfa a bydd yn cymryd rhwng 60 a 90 munud i’w gwblhau

Suicide Prevention – elearning for healthcare (e-lfh.org.uk)


Grassroots Suicide Prevention

Ffilm ryngweithiol Real-Talk (15-30 munud)

Dyma ffilm ryngweithiol sy’n helpu i arwain y gwyliwr wrth iddo wneud dewisiadau i roi cymorth i rywun â meddyliau ac ymddygiadau hunanladdol

The Real Talk Interactive Film – Grassroots Suicide Prevention (prevent-suicide.org.uk)


Health Education England a Samaritans

Internet Safety, Suicide and Self-Harm – elearning for healthcare (e-lfh.org.uk)