Cael profedigaeth

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar y brofedigaeth ac yn disgrifio rhai o’r teimladau a’r emosiynau sy’n berthnasol i brofedigaeth oherwydd hunanladdiad yn benodol. Ceir awgrymiadau ynghylch sut i ymdopi hefyd.