Gogledd Cymru

Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS) – Ariennir gan Lywodraeth Cymru 2020/21

Grwpiau cymorth gan gyfoedion i oedolion. Ar hyn o bryd yn weithredol yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Yn cynnig cymorth uniongyrchol dros y ffôn neu ar-lein a grwpiau cymorth misol


PALS – Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion

PALS – Yn cynnig cymorth profedigaeth, yn cyfeirio ac yn darparu arweinlyfrau ar-lein sy’n mynd drwy’r broses


Gofal Galar Cruse

Yn darparu cyngor a chymorth

Ardal Gogledd Cymru


2Wish Cymru

Cefnogaeth pan fydd plant a phobl ifanc yn marw’n sydyn