Ne-ddwyrain Cymru

Jacob Abraham Foundation

Pob oedran: Cymorth ar ôl hunanladdiad – cyllid loteri tair blynedd o fis Medi 2021

Cymorth uniongyrchol, grwpiau cymorth misol.


2 Wish

Pob oedran: Cymorth ar ôl hunanladdiad – wedi’i ariannu tan fis Medi 2021 drwy gronfa prosiect S&SH.  Cyllid wedi’i ymestyn tan fis Mawrth 2022 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.


Prosiect SPEAK – MIND Cwm Taf Morgannwg

‘Suicide, Prevention, Education, Awareness and Kindness’.

Hunanladdiad ymhlith oedolion: Cymorth ar ôl Hunanladdiad – cyllid loteri tair blynedd o fis Tachwedd 2020 – Gwasanaeth yn cael ei ddatblygu.


Gofal Galar Cruse

Yn darparu cyngor a chymorth

Caerdydd a’r Fro

Bro Gwent

Bro Merthyr Tydfil/Rhondda Cynon Taf

Bro Morgannwg