Sut y gall ffrindiau a chydweithwyr helpu 

Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad ar y ffordd orau o helpu a chefnogi pobl mewn profedigaeth.