Materion ymarferol

Mae’r adran hon yn disgrifio’r gwahanol weithdrefnau a allai ddigwydd ar ôl marwolaeth, fel ymchwiliad yr heddlu, cwest y crwner, yr angladd, sylw yn y cyfryngau, ewyllysiau a phwy y dylid ei hysbysu am y farwolaeth. Ceir awgrymiadau ymarferol ynghylch sut i ymdrin â hyn oll.