Gwasanaethau Cymru

DPJ Foundation

Yn cefnogi’r rheini yn y sector amaethyddol sydd ag iechyd meddwl gwael drwy roi cymorth, lledaenu ymwybyddiaeth a hyfforddi’r rhai ym maes ffermio i fod yn ymwybodol o iechyd meddwl gwael a’i broblem yn ein sector.


Llinell gymorth i bobi lesiadd, hoyw, deuywiol a thrawsrywiol Cymru

Mae Llinell Gymorth LGBT Cymru yn wasanaeth gofal proffesiynol rhad ac am ddim i Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru ac mae’n anelu at gynnig cymorth a gwybodaeth i’r gymuned LGBT


Llinell gymorth CALL – llinell gymorth iechyd meddwl Cymru

Cyngor cymunedol a llinell wrando.


Mind Cymru

Mae gwybodaeth a llyfrynnau ar brofedigaeth a hunanladdiad ar gael ar y wefan neu gellir eu harchebu’n uniongyrchol. Mae Llinell Wybodaeth Mind yn wasanaeth ffôn sy’n cynnig help cyfrinachol ar amrywiaeth eang o faterion iechyd meddwl.


2Wish Cymru

Cefnogaeth pan fydd plant a phobl ifanc yn marw’n sydyn


Samaritans Cymru: Dod o Hyd i’ch Ffordd Canllaw

Adnodd newydd i Gymru, ar gyfer unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi.