Gofalwch amdanoch chi eich hun 

Mae cefnogi rhywun sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad yn gallu bod yn flinedig iawn, yn arbennig os ydych chi’n galaru hefyd. Efallai bod angen cymorth arnoch chi hefyd, drwy siarad â ffrindiau eraill neu’ch teulu a thrwy neilltuo amser i wneud pethau rydych chi’n eu mwynhau.