Hunanladdiad a Hunan-niwed Cynhadledd Genedlaethol

2 Mawrth 2023 Neuadd y Ddinas, Caerdydd 


Bydd Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yn cynnal cynhadledd genedlaethol ar Ddydd Iau 2ail o Fawrth 2023 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  

Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Athro Ann John, a bydd Lynne Neagle AS, y Gweinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, yn ymuno â ni yn ogystal â nifer o weithwyr proffesiynol arbenigol yn y maes.  

Bydd y nodiadau allweddol a’r gweithdai’n canolbwyntio ar sut y gall tystiolaeth lywio arferion a pholisïau, arddangos arferion ac arloesedd effeithiol, a chreu trafodaethau i lywio’r iteriad nesaf o strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed genedlaethol Cymru.  


Adnoddau