Yr Hwb Hyfforddiant

Mae’r hwb hyfforddiant wedi cael ei ddatblygu i’ch helpu chi i ddeall beth sy’n cael ei gynnig gan amrywiaeth o ddarparwyr hyfforddiant sy’n dylunio ac yn darparu rhaglenni hyfforddi i gynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn cysylltiad â rheoli ac atal hunanladdiad a hunan-niwed

Mae’r ddarpariaeth sydd ar gael ar draws y DU yn cynnwys:

  • Fideos rhyngweithiol ar-lein am ddim
  • Modiwlau e-ddysgu am ddim
  • Rhaglenni hyfforddi rhyngwladol trwyddedig
  • Rhaglenni achrededig neu ardystiedig
  • Hyfforddiant gan ddarparwyr lleol