Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

Y Strategaeth Genedlaethol

Mae strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru ar gael yma: 

Strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed 2015 i 2022  

Mae adolygiad hanner ffordd 2018 o’r strategaeth ar gael yma:

Strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed 2015 i 2020: adolygiad hanner ffordd | LLYW.CYMRU

Mae gwybodaeth am y camau sy’n cael eu cymryd i roi’r strategaeth ar waith ar gael yma: 

Atal hunanladdiad a hunan-niweidio – Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru

Strategaeth Ranbarthol Gogledd Cymru 

Strategaeth Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Strategaeth Ranbarthol De-ddwyrain Cymru 

Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Caerdydd a Bro Morgannwg, 2021-2024

Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Caerdydd a Bro Morgannwg, 2021-24 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (gig.cymru)